Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

nastepny
7558 6def 500
2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viaretaliate retaliate

December 19 2014

nastepny
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
8699 8fed
Reposted fromsunlight sunlight viatruesoup truesoup

October 02 2014

5539 068f

funnymalemodels:

…..i can’t believe his beauty….*dead*….i love him!!!…

Reposted fromanananana anananana

September 30 2014

nastepny
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatruesoup truesoup

September 28 2014

nastepny
0480 a77b
Reposted fromkarahippie karahippie viatruesoup truesoup

September 09 2014

nastepny
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: 
samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni
— m.hłasko
Reposted fromznikajac znikajac viayourheartbeat yourheartbeat

September 02 2014

nastepny
5267 20a5 500
o parasolu, który zbliży ich do siebie.
Reposted fromeazyi eazyi viakonwalia konwalia

August 29 2014

nastepny
8889 aaa6
Reposted fromretaliate retaliate

August 27 2014

nastepny

Tęsknię za Tobą, choć nigdy nie byłeś mój i nigdy nie było nas.

Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarre carre
nastepny
1999 e231 500
Reposted frommaaaatek maaaatek viaretaliate retaliate
nastepny
9705 4a0d
Reposted fromretaliate retaliate

August 24 2014

nastepny
7317 99e7
Reposted fromflesz flesz viatruesoup truesoup

August 23 2014

nastepny
Wydawało się, że prawdziwe życie jest zawsze gdzie indziej.
— Sławomir Mrożek - Moniza Clavier (Romans)
Reposted fromdzolka dzolka viayourheartbeat yourheartbeat

August 17 2014

nastepny
Reposted fromvith vith

July 25 2014

nastepny
4330 66be
Reposted fromretaliate retaliate

July 05 2014

nastepny
7357 13fa
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viatruesoup truesoup

July 03 2014

nastepny
0384 2220
Reposted fromretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl